Give Fællesantenneforening

Ordinær generalforsamling afholdes i Ikærhallens Cafeteria

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Regnskab og budget vil være fremlagt på generalforsamlingen.

.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være

formand Kjeld Henningsen, Torvegade 72, 7323 Give  i hænde senest den 1. februar 2020.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programudbyderne og Copy Dan hæver pr. 1. januar 2020 priserne. så følgende stigninger pr. måned vil  være gældende fra 1. Januar 2020 til 1. April.

lille pakke stiger fra          203,- kr til  213,- kr. pr måned

Mellem pakke stiger fra   416,- kr. til  436,- kr. pr. måned

Store pakke stiger fra       598,- kr. til  610,- kr. pr. måned

______________________________________________________________________________________________________