thyregod_faellesantenne_teknik

Ved fejl

Kundeservice og teknisk support

88 30 30 30

Kundeservice:

hverdage 8.00 - 17.00

Teknisk support:

hverdage 8.00 - 21.00

weekend og helligdage 9.00 - 17.00


INFORMATION

Som abonnent på fællesantenneanlægget er det vigtigt:

1 .. at De indstiller Deres fjernsyn korrekt. Det betyder, at Deres fjernsyn skal være indjusteret til de kanaler, anlægget er belagt med. Såfremt De ikke selv kan foretage justeringen, bør Deres radioforhandler tilkaldes.- Kanal-indholdsfortegnelse kan ses  under TV-Pakker

2 .. at Deres tilslutning til anlægget er udført korrekt og med de rigtige materialer. Benyt derfor udelukkende de installatører, der er autoriseret af antenneforeningen til at udføre stikledningsarbejdet.

3 .. at Deres TV fungerer tilfredsstillende. Såfremt De er i tvivl om, at Deres eget udstyr er i orden, er det altid en god regel at se/høre modtagekvaliteten hos Deres nabo. Er modtagekvaliteten hos naboen i orden, bør De lade Deres radioforhandler kontrollere Deres installation og apparater.

Særlige forhold:
Mistanke om fejl i fællesantenneanlægget.
Undersøg først signalforholdene hos Deres nabo.
Såfremt naboens signal er i orden, findes fejlen i Deres stikledning, Deres interne installation eller i Deres modtager.
Er fejlen også hos Deres nabo, skal den findes i fællesantenneanlægget eller i senderen. Kontakt teknisk service.

I tordenvejr:
Antenneanlægget er jordforbunden  mange  steder i fordelingsnettet. Det betyder, at de fleste lynnedslag bliver afledt til jord. Erfaringerne viser imidlertid, at der undertiden optræder induktionsspændinger på nettet, som kan skade antenneanlægget og de tilsluttede apparater.

For at sikre mod skader under tordenvejr fjern da alle lysnetstik fra stikkontakterne til TV og  tilsluttede apparater og en eventuel antenneforstærker. Fjern også tilslutningskablerne til antennestikdåsen. På denne måde sikrer De Dem bedst muligt mod skader som følge af lynnedslag.

 

Erstatningspligt ved skader på kabler:
Forsyningskablerne er i offentlig jord nedgravet i mindst 45 cm’s dybde og er forsynet med enten plastdækliste eller markeringsbånd. På privat grund er det ejendomsbesidderens eget ansvar for nedgravede kabler.

Sker der skade på kablerne ved gravearbejder eller lign. er skadevolder erstatningspligtig.

 

Undgå kabelskader - men skulle uheldet være ude!
Kontakt straks Teknisk Service, også selv om det umiddelbart ser ud, som om det kun er den ydre kappe, der er beskadiget - fejlen kan nemlig vise sig senere - og reparationen bliver da væsentlig dyrere.