Ex-generalforsamling d.25 nov.2020 - 

Kjeld bød velkommen til den tredie omgang. Gert Eg blev valgt til dirigent.
1)     Gert Eg forklarede om dert ændrede forslag i forbindelse med det indkomne forslag fra Poul Fink Hansen og Henning Nørgård Nielsen, der nu er indarbejdet
i bestyrrelsens forslag. Forslagsstillerne pointerede at det skal være en uvildig vurdering. Der kom forskellige indlæg fra salen, som var positive over for be-
styrrelsens tiltag. Der kan derfor ikke stemes om overdragelse, det kan først ske efter den ordinære generalforsamling i feb. 2021 hvor priser for anlæget
kan fremlægges.
Gert Eg opsumerede de fremkomne indlæg og slog fast at der fremlægges et oplæg på den ordinære generalforsamling i 2021, efter at der er kommet
en uvildig vurdering af anlæget.
Der var mødt 41 stemmeberettigede incl. fuldmagter, der blev ingen afstemning på grund af ændringsforslaget.

Underskrevet af
Gert Eg